Hållbarhet på Kods agenda i Almedalen

Hållbarhet står i fokus under Kod Arkitekters tredje dag i Almedalen. Under rubriken ”Lås upp hindren för ett hållbart samhälle” medverkade Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius i ett panelsamtal arrangerat av Samhällsbyggarna.

Seminariet tog ett tvärvetenskapligt grepp på hållbarhetsfrågan, och sammanförde perspektiv inom rymdforskning och innovation med perspektiv inom hållbar stadsbyggnad. Bland de medverkande fanns ett flertal experter, förutom Åsa Kallstenius medverkade Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Christer Fuglesang, adj prof KTH och ESA Astronaut, Ulrika K Jansson, planeringschef Örebro kommun, Per Ankersjö, konsult på A beautiful soup, Johan Kuylenstierna, Vd SEI och Cecilia Hertz, Vd och grundare av Umbilical Design. Moderator var Lovisa Källmark, assisterande programchef på tankesmedjan Fores klimat och miljöprogram.

Utmaningar, hinder och lösningar

Sammansättningen av paneldeltagare banade vägen för en intressant diskussion som berörde flera aspekter av hållbarhetsfrågan. Bland annat diskuterades de utmaningar samhället står inför i form av ökad resurseffektivitet och klimatförändringar, vilka förutsättningar som finns för att använda rymdteknologier för hållbart byggande och vad som krävs för att komma förbi de hinder som idag existerar för en hållbar utveckling i byggprojekt.

Ett av problemen som Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius lyfte fram, handlar om att hållbarhetssatsningar lönar sig för dåligt i byggprojekt idag, men att rätt vägledning och incitament kan vara vägen framåt.

– Jag tror att vi behöver, tråkigt nog, en hel del regler som driver på. När vi inte befinner oss i ett akut krisläge tror jag att vi behöver en form av vägledning, en checklista som leder oss långsamt vidare åt rätt håll, sa Åsa Kallstenius bland annat under samtalet.

Fortsatt hållbarhetsfokus

Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius fortsätter att bevaka seminarier i Almedalen med fokus på hållbarhet och byggande under dagen. Åsa Kallstenius om förmiddagens panelmedverkan:

– Det var ett engagerande samtal, det är av stor vikt med en utveckling på hållbarhetsområdet som kan leda till konkreta resultat. På en rymdstation är resurserna ändliga, där är ett hållbarhetstänk ett måste. Samma sak gäller för jorden. Insikten och kunskapen finns även här, men vi måste agera i tid.

Se Samhällsbyggarnas seminarium i efterhand här.