Inlämnat bygglov för Skyddscenter Fillan

På uppdrag av Sundsvalls kommun och Medelpads Räddningsförbund (MRF) har vi tagit fram bygglovhandlingar och bygghandlingar för deras övningsområde på MRF Skyddscenter i Sundsvall. På Skyddscentret Fillan utövar räddningstjänsten realistiska övningar som rökdykning, trafikolyckor, akut sjukvård med mera.