Johan Hällgård ny byggnadsingenjör på Kod Arkitekter

Kod Arkitekter förstärker sitt team med byggnadsingenjören Johan Hällgård. Med rekryteringen växer också kontorets BIM-grupp.

Johan är utbildad byggnadsingenjör med inriktning mot arkitektur vid KTH, och kommer senast från Viz arkitektkontor. Utmärkande för Johan är ett stort engagemang för nya, innovativa lösningar på byggbranschens kommunikationsutmaningar. Med sin profil inom BIM är han intresserad av hur man med ny teknik kan utveckla nya digitala arbetssätt och funktioner, med syfte att underlätta arbetsprocesser, kunskapsutbyte och kommunikation i stora projekt.

Drivkraften bakom Johans engagemang bottnar i människan – ett intresse för hur de tekniska hjälpmedlen kan underlätta, stärka och utveckla mänskligt samarbete. Målet är att utveckla framtidens arbetsmetoder, öka kunskapsutbytet i projektens tidiga skeden och på så sätt skräddarsy miljöer utifrån mänskliga behov.

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod tillsammans med Sanna Hederus, såg Johans talang när hon undervisade på KTH.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat en så skarp byggnadsingenjör som Johan, nu stärker vi kontorets projekteringsgrupp ytterligare, säger Åsa Kallstenius och Sanna Hederus.