Teknisk kompetensutveckling

Vi välkomnar byggnadsingenjör Karl Svanteson till kontoret.