Kod Arkitekter får forskningsbidrag från Vinnova

500k startade som ett utvecklingsprojekt delvis finansierat av Boverket. Idag finns ca 2 000 000 småhus i Sverige, I storstadsregionerna anser hälften av ägarna till dessa att man bor för stort enl. Mäklarsamfundet Analys. Om 1 % av småhusägarna per år bygger en till bostad på sin fastighet har det om 25 år skapats 500 000 nya bostäder.

Initiativet 500k visar hur kommuner kan uppdatera sin policy för befintliga villaområden och möjliggöra civilt byggande. Förslaget främjar villastadens gröna kvaliteter och öppnar upp för fler hem.

Gällande detaljplaner för villaområden är ofta över 60 år gamla och möter idag varken klimatmål, bostadsmål eller samhällsmål om social hållbarhet. Ett möjliggörande av civila, småskaliga initiativ inom befintliga småhusområden är därför en viktig del av ett långsiktigt och hållbart stadsbyggande. En större blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i villastaden skapar ökade möjligheter att flytta hemifrån i närområdet, att bo kvar nära barnens skola efter en skilsmässa eller att skapa ett generationsboende med farmor i eget hus på gemensam tomt. Fler boende i alla åldrar ger villastaden liv och bidrar till bättre service och ett rikare utbud i närområdet. Detta gör stadsdelen än mer attraktiv. Gradvis skapas grannskap där människor vill leva, inte bara bo.

I och med bidraget från Vinnova kommer Kod Arkitekter att kunna förankra och konkretisera sina idéer tillsammans med de olika samarbetspartnerna som är anslutna till projektet och förhoppningsvis ta sig vidare till steg 2.