Följ Kod under Almedalsveckan!

Kods chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus är på plats i Almedalen under årets politikervecka. Under fyra dagar kommer de träffa branschkollegor och politiker för att diskutera bostadspolitik och hållbar stadsutveckling.

Kod medverkar i tre seminarier och en workshop under veckan:

Onsdag 6/7


Att bygga tillit

”Hur ser ett bostadsområde ut som främjar tillit mellan människor? Vilka värderingar ska prägla bostadsbyggande och stadsplanering?”

Arrangör: Kristdemokraterna
Plats: Tältet, kl. 11:00 - 12:00
Läs hela beskrivningen här

Demokratisk revolution? Hållbara städer m digitala kollaborativa lösningar

"Möt forskare, entreprenörer och experter på kollaborativa lösningar, digitala verktyg, Internet of things och kollaborativ arkitektur i korta presentationer, prova på olika lösningar och bidra med egna förslag och idéer till hållbara städer och landsbygd. Vi avrundar med plats för fortsatt dialog och prototyping."

Arrangör: ModigMinoz och EIT Digital
Plats: Fenomenalen - Science Centre - Skeppsbron 4, kl. 18:00-20:30
Läs hela beskrivningen här

Torsdag 7/7


Lås upp hindren för ett hållbart samhälle

”Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt. Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt, men varför händer det så långsamt?”

Arrangör: Samhällsbyggarna
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, kl. 11.00
Läs hela beskrivningen här


Fredag 8/7


Hur löser arkitekterna bostadskrisen? Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

”Bristen på bostäder, speciellt de som vanligt folk har råd med, är en STOR samhällsfråga idag. En av de yrkesgrupper som har mest insyn och som dessutom kan mest om planering, byggande och utformning är arkitekterna. Här ställer sig sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju koncentrerade minuter.”

Arrangör: Fastighetsnytt
Plats: Business Arena Almedalen, kl. 11:45
Läs hela beskrivningen här


Vissa seminarier går att se online, se respektive arrangörs webbplats för mer info.

Håll utkik på den här sidan och i Kods sociala medier - vi uppdaterar under veckans gång!

Följ Åsa och Sanna på Twitter
Kod Arkitekter finns på:
Twitter / Instagram / Facebook / LinkedIn