Kod Arkitekter i svenskt-brittiskt utbytesprojekt

Kod är ett av tre svenska arkitektkontor som bjudits in till utbytesprojektet Housing Design Exchange: London/Stockholm, som är ett samarbete mellan Storbritanniens ambassad i Sverige och ArkDes. Igår närvarande Kods chefsarkitekter när projektet lanserades, i samband med hertigparet av Cambridges besök på museet.

Syftet med samarbetet är att fungera som en plattform för utbyte och diskussion av idéer, tankar och erfarenheter, med fokus på bostadsfrågan.

”London och Stockholm delar stora utmaningar när det gäller att skapa bostäder åt sina växande befolkningar. Housing Design Exchange kommer att ge möjlighet att skapa nätverk, dela kunskaper och utveckla en dialog om stadsutformning i Storbritannien och Sverige. Vi måste höja standarden för bostadsdesign i både Sverige och Storbritannien, och de sex talangfulla arkitekter som vi kommer att föra samman i diskussionen har mycket att lära av varandra i det här avseendet.”, säger ArkDes överintendent Kieran Long i ett pressmeddelande.

De brittiska arkitektkontoren som medverkar är Mae Architects, Lynch Architects och vPPR Architects. Från Sverige medverkar förutom Kod Arkitekter även Jägnefält Milton och Belatchew Arkitekter. Utbytesprojektet avslutas med ett seminarium i Stockholm 27 mars.

Läs mer om samarbetet på ArkDes hemsida.

Foto: Brittiska Ambassaden.