Kod besöker Vancouver och Chicago

Årets studieresa gick till Vancouver och Chicago med fokus på stadsplaneringsprojekt och hållbarhet.