Kod deltar i utvecklingen av framtidens samhällsbyggnad

Det är med stort intresse som Kod följer händelseutvecklingen inom forskning och innovation för samhällsbyggnad. Just nu händer det mycket spännande på flera områden; förutsättningar, ramverk och mål utreds. Den senaste tiden har Kod bland annat medverkat i IQ Samhällsbyggnads seminarium om framtidens forskningspolitik och IVA:s utredning kring pilotprojektet ”Smart Urbant Boende – Frizoner för innovativt byggande”, en del av projektet ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”.

Den här typen av samverkan är en viktig del i Kods funktion att verka som en länk mellan forskning och praktik. Vi fortsätter att lyssna, delta och påverka!

På bilden: Pernilla Ivarsson från Kod Arkitekter på besök hos IVA.
Foto: Agnes Stenlund.