Fortsatt förtroende från Boverket

Kod Arkitekter erhåller Boverkets stöd för "innovativt boende för unga". Vår studie fokuserar på förtätning och vitalisering av villastaden.