Fortsatt förtroende från Boverket

Kod Arkitekter erhåller Boverkets stöd för ”innovativt boende för unga”. Vår studie fokuserar på förtätning och vitalisering av villastaden.

Läs mer på Boverkets hemsida här!

Gå till visionsprojekt 500K här!