Kod håller 500k-workshop i Huddinge

Kod är på plats i Huddinge! Dagen ägnas åt en workshop om hur det kan bli enklare för privatpersoner att dela sina fastigheter och skapa fler hem. I övningen får deltagarna agera småhusägare som vill göra en förändring av sin fastighet för att skapa ytterligare bostäder på tomten. Övningen är uppdelad i två steg – i det första steget får deltagarna förhålla sig till dagens regelverk och i steg två hur det skulle gå till om 500k-modellen var verklighet.

– Det är jätteintressant att delta från kommunens sida, 500k-rapporten väckte mitt intresse och det är superroligt att se hur det skulle kunna se ut i praktiken. Projektet ger stora möjligheter att kliva ut och se nya lösningar, säger Christina Gortcheva, planchef i Huddinge kommun.

Som vi berättat tidigare fortsätter 500k att utvecklas under 2016, med stöd från Vinnova och forskningsstiftelsen ARQ. Dagens workshop hålls inom ramen för "500k – nytt liv i villastaden" ett av åtta projekt som fick finansiering av Vinnova i steg 1 hösten 2015. Projektet har fokus på praktiskt genomförande av 500k-modellen, hur privatpersoners byggande i villaområden kan förenas med kommuners stadsutveckling och skapa en win-win-situation för båda parter. Detta samtidigt som en rad viktiga hållbarhetsmål säkras.

Om 1 procent av småhusägarna i kommunen bygger ytterligare en bostad årligen skulle Huddinges totala bostadsbyggande öka med 70 procent.

I workshopen medverkar representanter från bland annat Fastighetsägarna, SPF Seniorerna, Jagvillhabostad.nu och Huddinge, Helsingborg och Norrtälje kommun.