Kod håller låda!

Vi tackar alla som kom och för en trevlig kväll med givande diskussion!

Inte minst i dagsläget när vi har en flyktingkris det var länge sedan vi skådade är frågor om social hållbarhet extra viktigt. Många bra frågor om kollektivism, engagemang, gräsrotsrörelser och boende kom upp.

För er som fick förhinder: Välkomna nästa gång!