Kod håller låda: Ny plattform för att lösa bostadsfrågan

Har verktyget som kan lösa bostadsfrågan äntligen kommit? Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter!

Nyligen släpptes antologin En ny plattform för att lösa bostadsfrågan av tankesmedjan Global Utmaning. Ambitionen är att få alla de inblandade parterna i bostadsfrågan till förhandlingsbordet - och hitta en gemensam väg framåt som främjar hållbar utveckling. Plattformen ska ”göra det möjligt att lösa bostadsfrågan i landets alla delar“.

Utöver själva plattformen belyser antologin bostadsfrågan i fem kapitel. Här diskuteras bland annat svensk bostadspolitik historiskt och idag, hur Agenda 2030 kopplar till bostäder och det befintliga beståndets roll i stadsutvecklingen.

Tillsammans med två av antologiförfattarna tar vi oss an en samhällsfråga som varit aktuell i Sverige i över 100 år och frågar oss: Anar vi ett ljus i tunneln?

Medverkande:

Malin Bosaeus
Hållbarhetschef, Rikshem

Carl-Johan Engström
Professor em, KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö
Ordförande, Global Utmanings råd för hållbara städer

Moderator är Johannes Folkesson Forss, kommunikatör, Kod Arkitekter.

Tid och plats:
Torsdag 5 december, kl. 17:00 + efterföljande mingel
Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm