Kod håller låda: Grönska och offentlighet i miljonprogrammet

Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter! Denna gång med tema Grönska och offentlighet i miljonprogrammet.


Torsdag 14 december kl. 17.00 + efterföljande mingel
Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm
OSA: [email protected]
Eller genom eventet på Facebook


Hur bör stadsutveckling och planering i miljonprogramsområden gå till? Vilka är de befintliga kvalitéerna och hur förvaltas och utvecklas de på bästa sätt i nya projekt?

Hur ser de långsiktiga planerna ut för Stockholms grönstruktur – i stort och i stadens miljonprogramsområden?

Hur upplever de boende i miljonprogrammet själva sitt område och hur kan aktörer inom samhällsbyggnad arbeta för att få kunskap om människors behov, åsikter och idéer?

Vad innebär feministisk stadsplanering och på vilka sätt kan den bidra i utvecklingen av de offentliga platserna i ett miljonprogramsområde?

Tillsammans med inbjudna gäster och i efterföljande diskussion belyser vi ämnet utifrån olika perspektiv.

Som vanligt bjuder vi på lättare mat och dryck.


Medverkande:

Elisabeth Rosenquist Saidac

Stadsträdgårdsmästare, Stockholms stad

Carlos Rojas

Analyschef, Sweden Research

Sanna Hederus

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter

Helen Larsson

Konsult, kommunikation och hållbarhet