”Kod håller låda” om resilient stadsbyggnad

Välkommen till nästa Kod håller låda - en temakväll om resilient stadsbyggnad hos Kod Arkitekter!

Begreppet resiliens har på kort tid blivit något av ett modeord, en ny konkurrent till det sedan länge etablerade begreppet hållbarhet. Resiliens kan beskrivas som kapaciteten i ett system att kunna anpassa sig vid en förändring och fortsätta utvecklas. Ett resilient system kan stå emot chocker och störningar, eller till och med använda en störning som katalysator för förnyelse och innovation.

Vad betyder det ur ett stadsbyggnadsperspektiv? Hur fungerar en resilient stadsbyggnad i praktiken, varför behövs den och vilka olika delar består den av? Tillsammans med två inbjudna experter reder Kod Arkitekter ut begreppen och bjuder in till ett samtal om resilient stadsbyggnad.

Datum: Onsdag 11 maj
Tid: Kl. 17:00-19:00 + efterföljande bar
Plats: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30
OSA: andrea(a)kodarkitekter.se

Medverkande:

Magnus Schön, Landskapsarkitekt, Kod Arkitekter

Magnus Schön är landskapsansvarig på Kod Arkitekter och har lång erfarenhet av att integrera ett landskapligt tänkande i täta urbana situationer. Han har föreläst om landskap och urbanitet på Arkitekturskolan på KTH och på UBC i Vancouver, och arbetar just nu med att utveckla och implementera metoder för resiliens i aktuella stadsutvecklingsprojekt.

My S. Almqvist, Folkhälsovetare

My S. Almqvist har en bakgrund inom folkhälsa med en medicinsk master i Global hälsa från Karolinska Institutet samt en master i Globalisering, miljö och social förändring från Stockholms universitet. Hennes huvudområde är miljöhälsa, mer specifikt inom klimatförändring, ekosystemtjänster och anpassning. De senaste åren har hon jobbat på Stockholm Resilience Centre med flertalet forskningsprojekt, bland annat med fokus på resiliens och anpassning för indirekta hälsoeffekter.

Anders Mårsén, Landskapsarkitekt, Landskapslaget

Anders är intresserad av hur det i stadsutvecklingen går att kombinera naturens processer med människans urbana idéer. ”Den täta gröna staden” som nu står på agendan, behöver få ett innehåll med verksamma mått, samband och funktioner för att skapa olika ekosystemtjänster. Landskapsrummen behöver samtidigt gestaltas till intressanta livsmiljöer med inkluderande sociala kvalitéer. Hur skall allt det gå till? Anders arbetar på Landskapslaget och är t.ex. engagerad i forskningsprojektet ”Green Surge” om urban grön infrastruktur.