Kod i arkitektupprop för klimatet

Kod Arkitekter har skrivit under den svenska versionen av klimatuppropet Architects Declare.

Värd är Sveriges Arkitekter, som arrangerar uppropet enligt den brittiska förlagan, vars syfte är att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Det brittiska initiativet har fått stor spridning och det är nu över 600 kontor som har skrivit under uppropet, bara i Storbritannien.

Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges växthusgasutsläpp, vilket måste förändras - snabbt. Där har vi som verkar i branschen ett ansvar. Kod Arkitekter uppmanar alla arkitektkontor i Sverige att signera uppropet för en bred uppslutning i branschen för klimatet.