Kod modellsamordnar åt ByggVesta

Kod Arkitekter har utökat kontorets tjänster inom modellsamordning i 3D. I september inleddes ett samarbete med ByggVesta kring ett bostadsprojekt i Stockholm, vilket är första gången Kod är modellsamordnare i ett externt projekt.

Samordningsuppdraget kan ses som ett led i Kod Arkitekters ambition att kontinuerligt utveckla och stärka kontorets metodik och kompetens inom modellsamordning i 3D. I uppdraget för ByggVesta administrerar Kod modellsamordningsarbetet, utför kollisionskontroller och går igenom modellen med projekteringsgruppen. Genom samordningen kan eventuella felaktigheter upptäckas redan i projekteringsfasen vilket säkrar kvaliteten och ger en smidigare byggprocess.

– Vi tror att den här typen av samordningstjänster kommer bli allt viktigare inom bostadssektorn och är glada om vi kan bidra till en sådan utveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Bilden visar skillnaden mellan att granskning i 3D respektive 2D.