Kod tar fram förslag till utveckling av Gustavsberg

Kod Arkitekter, tillsammans med bland andra Landskapslaget och Trafikutredningsbyrån (TUB), är ett av fyra team som valts ut att ta fram förslag till utvecklingen av centrala Gustavsberg. Projektet startar nu på måndag och resultatet presenteras i maj i år.

Uppdraget är att ta fram förslag på utvecklingen av Gustavsbergs centrala områden, vilket bland annat innefattar bostäder, grönområden, parker och kontor. Förslagen kommer sen att användas av Värmdö kommun som underlag för kommande stadsutveckling och detaljplaner i Gustavsberg.

Totalt fyra anbud för parallella uppdrag har antagits av kommunen, de andra kontoren som valts ut är White arkitekter, Mandaworks/Adept och CF Møller Architects.

Vi på Kod är superglada över detta spännande uppdrag och ser fram emot att få utveckla tanken om ett hållbart, resilient och grönt Gustavsberg!