Kod till Linköping!

Vasaparken valde att gå vidare med Kods förslag till ombyggnad av kvarteret detektiven i Linköping!

Kod vidareutvecklar nu förslaget ”Fjärilstornet” som är tänkt att ge Linköping 40 nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad.