Gasellföretag för andra året i rad!

DI belönar snabbväxande företag

För att bli Gasell måste följande kriterier uppfyllas:

En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, mellan det första och det senaste räkenskapsåret
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser