Kod utvecklar redskap för socialt hållbar stadsbyggnad i Stockholm

Kod Arkitekter går starkt framåt inom stadsbyggnad i Stockholmsområdet. Inledningen på 2016 har inneburit en rad nya uppdrag, bland annat i Gustavsberg, Kista, Rinkeby och Hemmesta. I samband med dessa projekt satsar Kod på att ta fram verktyg för socialt hållbar och resilient stadsbyggnad.

Hur bygger vi en stad som gör det enkelt för invånarna att hantera stora förändringar i samhället? Miljöer som skapar trygghet, tillit och bidrar till social samvaro? Det är centrala frågor inom flera av Kods nya uppdrag i Stockholmsområdet – och inom det som brukar kallas för social resiliens.

I Gustavsberg ingår Kod Arkitekter i ett av de fyra team som kommunen valt ut att ta fram förslag till utveckling av Gustavsbergs centrum. Uppdraget är i full gång och delredovisas i veckan. Även i Hemmesta utvecklar Kod de centrala delarna, där det bland annat efterfrågas en nya mötesplatser och en tydligare identitet för området.

– Hållbarhet rymmer många nivåer men det våra projekt alltid bottnar i, och det vi brinner för, är att ge förutsättningar för det sociala livet och att bygga vidare på det som redan finns. Det är ett hållbart förhållningssätt och väldigt spännande att utveckla metoder för, säger Sanna Hederus.

I Kista är Kod inbjudna i ett parallellt uppdrag åt Klövern Fastigheter, med syftet är att utveckla bostäder i området, som hittills i stor utsträckning präglats av kontor. Ytterligare ett spännande stadsbyggnadsuppdrag är det i centrala Rinkeby, där Kod utvecklar ett område som i dag rymmer vård och kontor till att också innehålla bostäder och vårdboende. Området gränsar till den nya bron som ska förbinda Ursvik och Rinkeby, en viktig länk för stadens framtida utveckling.

Collage: Kod Arkitekter.