Kod vann upphandling om utveckling av Bredäng

I tuff konkurrens med några av branschens största arkitektkontor har Kod Arkitekter vunnit Exploateringskontorets upphandling av strukturplan för projekt Ålgrytevägen i Bredäng.

Kod Arkitekter har sedan tidigare erfarenhet av utveckling i miljonprogramsområden, från bland annat Husby, Farsta och Sätra. Erfarenheter och kunskap som blir värdefull i arbetet med Ålgrytevägen.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret utveckla stadsdelen utifrån de befintliga kvaliteterna i Bredäng. Vinsten är ett kvitto på att Kods specialkompetens kring stadsutveckling i miljonprogramsområden håller en hög nivå säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och uppdragsansvarig för projektet.

Respektera och stärka det befintliga
Projektet Ålgrytevägen är en del av det stora stadutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen som har stort fokus på social hållbarhet och vars ambition är att bygga över 4000 nya bostäder. En central del i uppdraget för Ålgrytevägen kommer vara att hitta ett respektfullt förhållningssätt till Bredängs befintliga struktur, skala och arkitektoniska uttryck. Därtill ska ekosystemtjänster värnas och utvecklas, och mångfalden i både bostadsbestånd och offentliga rum ska tillgodoses.

I teamet ingår landskapsarkitekten och stadsplaneraren Veronika Borg som har mångårig erfarenhet av komplexa stadbyggnadsprojekt, Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg på Kod Arkitekter.