Kods chefsarkitekter på lista över framstående kvinnliga arkitekter

Åsa Kallstenius och Sanna Hederus har förärats en plats på det italienska nätverket Architettes lista över framstående kvinnliga arkitekter.

Listan är tänkt att inspirera andra kvinnor i branschen och samtidigt fungera som ett konkret verktyg för en rättvisare och mer jämlik representation i arkitekturvärlden. Målet är att till Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 ha skapat biografier över 365 kvinnliga arkitekter världen över.

"The biography of women architects, one each day, get showcased on Architette Facebook platform, with an emphasis on designers with a substantial CV, demonstrating the commitment and experience indispensable to reach a high quality and innovative level of design style as well as social engagement."

Läs mer om initiativet här!