Kråkbyn och Skogsbyn – landskapsanpassade bostäder för framtidens Gustavsberg

Kod Arkitekter har tillsammans med Landskapslaget tagit fram ett förslag till nya bostäder för Kråkberget i Gustavsberg. I morgon visas förslaget under en vernissage i Runda huset i Gustavsberg.

Förslaget är en del av ett parallellt uppdrag för Värmdö kommun gällande utvecklingen av Gustavsberg. Bebyggelsen är indelad i två områden: Kråkbyn och Skogsbyn.

– Det här är byggnader i ett väldigt natur- och centrumnära läge, specialanpassade för att ta så stor hänsyn till omgivningarna som möjligt, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Bygg rätt och tätt!

Där Kråkberget möter Skärgårdsvägen ligger Kråkbyn, uppe på berget ligger Skogsbyn som klättrar upp längs en skogsväg som följer befintlig topografi. Ett ledord i processen har varit ”Bygg rätt och tätt!”, vilket innebär att anpassa bebyggelsen efter naturen och bygga tätt och med minsta möjliga sprängning. Några av förslagets centrala aspekter går ut på att återskapa topografi för att ”läka” skadade delar av området och koppla ihop områden som tidigare varit åtskilda. En bärande idé bakom utformningen av Kråkbyn har varit att stärka Skärgårdsvägen genom en strategi där bebyggelse och natur växelvis möter gatan och skapar en unik skärgårdsstadskaraktär. Husen i Kråkbyn ger också förutsättningar för ett aktivt stadsliv genom bottenvåningar som är möjliga att använda som lokaler.

– Skogsbyn och Kråkbyn förhåller sig varsamt till naturen samtidigt som de skapar nya integrerade ekosystemtjänster både på byggnader och i närmiljön, säger Magnus Schön, landskapsarkitekt på Kod Arkitekter.

Utställning och medborgardialog

I ett tidigare skede i uppdraget har även ett gestaltningsförslag för centrala Gustavsberg presenterats, förslaget gällande Kråkberget är ett resultat av en fördjupning i ett särskilt delområde. De övriga arkitektkontoren som valts ut för det parallella uppdraget är White arkitekter, Mandaworks/Adept och CF Møller Architects.

I morgon, torsdag 26 maj visas samtliga förslag i en utställning i Runda huset i Gustavsberg. Lördagen 4 juni anordnas en medborgardialog i kommunhuset där Kod Arkitekter medverkar, mer information finns här.

 

Fakta:

Team

I det övergripande gestaltningsförslaget för centrala Gustavsberg ingick Kod Arkitekter i ett team tillsammans med Landskapslaget, Trafikutredningsbyrån, Sustopia, Evidens, Structor och Nyréns Kulturmiljö.

Uppdrag

Gestaltningsförslag, parallellt uppdrag

Plats

Gustavsberg, Värmdö kommun

Medverkande från Kod Arkitekter

Sanna Hederus, Magnus Schön, Lina Nilsson, Karl Svanteson

Beställare

Värmdö kommun