Kreativ betong på ArkDes

Nu på tisdag den 26 januari kan du höra Kods chefsarkitekt Sanna Hederus berätta om hur Kod Arkitekter har arbetat med prefabricerade betongelement i Widerströmska Huset. Hur påverkar metoden arkitekturen och dess kvalitet?

Presentationen äger rum på ArkDes inom ramen för ArkDes Think Tank - en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. Vid tillfället ges även en presentation av ArkDes Think Tank och dess aktuella utlysning om 1 miljon kronor för projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer.

Anmälan till eventet hittar du på ArkDes webbplats.