Kvarteret Segerdal ute på samråd

Kod Arkitekter har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för centrala Knivsta. Förslaget rör utvecklingen av Kvarteret Segerdal och innehåller fyra bostadshus med lokaler i bottenvåningarna, samt torg, gågator, gröna stråk och små offentliga platser. Arbetet har gjorts i samarbete med Knivsta kommun, på uppdrag av Genova och Redito. De senaste veckorna har detaljplanen varit ute på samråd.

Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta Centrum, som ska spegla Knivstas själ, vårda de befintliga kulturmiljöerna och samtidigt skapa möjligheter för en växande, modern småstad. Visionen är att Segerdal, som ligger granne med kommunhuset och tågstationen, ska bli Knivstas nya hjärta och stadskärna och länka samman det nya Sågverkstorget med det äldre och mer småskaliga centrumet.

Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gott om sittplatser och grönska. Vid kommunhuset och Modins gamla affärsbyggnad skapas en liten park med trädgårdskänsla, och längs Apoteksvägen uppförs en fickpark i söderläge.