”Kvartersstad ingen universallösning”

Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius medverkade i början av året i ett panelsamtal om förtätning  i samband med ArkDes finissage av bostadsutställningen Bo.Nu.Då. Här berättar hon mer om samtalet och om sin syn på förtätning.

 

Hej Åsa! Berätta om panelsamtalet!

– Rubriken var ”Ser man staden för alla hus?” och behandlade olika aspekter av förtätning, vad som är viktigt att beakta i relation till människor och miljö när en stad växer. Per Wirtén var moderator och medverkade gjorde även Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

Vad var ditt intryck av samtalet efteråt?

– Det var mycket folk på plats, både under panelsamtalet och i utställningen. Det kändes engagerat, vitalt. När det gäller förtätningsdiskussioner överlag upplever jag att frågan lätt blir förenklad; för eller emot att förtäta, för eller emot kvartersstad. Men det finns många svar på hur en förtätning kan gå till och om vi inte klarar av att se till nyanserna är risken att viktiga värden och kvaliteter går förlorade. När en stad förtätas bör vi vara noggranna med hur stadsmiljöerna utformas och se till fler behov än behovet av fler bostäder. Vi behöver tänka långsiktigt och hållbart när vi utvecklar våra städer, med människor och natur i fokus.

Hur uppnås det i förtätningssammanhang?

– Genom att anpassa tilläggen efter platsens förutsättningar och prioritera utvecklingen av befintliga miljöer. Att platsanpassa innebär att man inte accepterar att ett svar kan lösa alla utmaningar – kvartersstad är till exempel rätt ibland – men det är ingen universallösning. Ingen plats är ett blankt papper – där finns befintliga värden som behöver fångas upp i det nya; historia, identitet, byggnadskvaliteter från tidigare epoker och ekologiska faktorer, till exempel. Med en tätare stad kommer dessutom stora utmaningar i att integrera gröna, hälsofrämjande platser i närmiljön. Då behövs kreativa, platsspecifika lösningar, inte en mall.

Genom projektet 500k lyfter Kod fram villastäderna som lämpliga för förtätning. Varför då?

– För att det är en jättestor markareal i närhet till våra centrala stadskärnor, där det bor få människor på väldigt stora ytor. Det finns en enorm potential för fler människor att bo i villastaden, om det görs smarta tillägg som både de boende och de bostadssökande tjänar på och som samtidigt stärker grönstrukturer och biologisk mångfald.

Panelsamtalet går att lyssna på i efterhand här.