Låt boendet rymma matens kretslopp

Vi hanterar matvaror dagligen och måltider är en väsentlig del i att mötas i vardagen. Genom arkitektoniska lösningar i ett bostadshus kan matens kretslopp synliggöras – och samtidigt främja hållbarhet och gemenskap.

Varje individ är delaktig i flera olika kretslopp genom sina levnadsvanor. Det kan handla om mat, prylar, vatten och energi som i ett cirkulärt samhälle behöver ingå i slutna kretslopp i stället för linjära flöden. Många av de val vi gör i vardagen sker automatiskt, och den fysiska miljön kan antingen hjälpa eller försvåra för de boende att göra hållbara val. Dagens bostadsområden saknar ofta stödjande strukturer för ett mer hållbart levnadssätt. Samtidigt är det svårt för individen att bli varse hur de egna vanorna påverkar t.ex. koldioxidutsläpp. Att belysa konsekvenserna av handlingar och göra alternativet enklare ger de boende möjlighet till större förståelse och att kunna påverka och ta aktiva beslut.

Belys matens kretslopp i hemmet
Mat är något vi alla har en relation till och dess kretslopp kan enkelt belysas och ges plats i hemmet. Det handlar både om att möjliggöra för odling och kompostering lokalt men även om att ge plats åt förädling, förvaring och förtäring av mat. Ett integrerat växthus i köksfönstret, bokashikompostering, gemensam jordfabrik för kompost och trädgårdsavfall, en gemensam fröbank för att tillgodose årsbehovet. Allt detta är delar i att synliggöra matens kretslopp.

Kan även främja gemenskap
I innovationsprojektet Elastiska Hem har vi undersökt hur kretslopp kan synliggöras i vardagen. Förutom ökad förståelse för hur de egna valen hänger ihop med hållbar utveckling kan integrerandet av matens kretslopp även stärka gemenskapen i ett delat boende. Att odla, dela kök, laga och äta mat tillsammans är ett sätt att både minska resursåtgången och förbättra hälsan hos de boende. Att laga och äta mat med andra gör att man tenderar att äta hälsosammare än om man skulle äta ensam vilket påverkar hälsan positivt. Gemensamma måltider kan även leda till att de individuella inköpen minskar.

I gemensamma kök är det viktigt att det finns ordentlig plats både för att kunna laga och äta mat, enskilt och flera personer parallellt men också att det finns plats för att kunna sitta tillsammans allihop och delta i en måltid. För att främja gemenskap i ett delat boende kan en bostadsaktör initiera gemensamma måltider, exempelvis med en matkasse med givna recept den första tiden, som ett sätt att starta en tradition som de boende kan bygga vidare på.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom innovationsprojektet Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt Kod Arkitekter och projektledare Elastiska Hem
[email protected]
0707-42 76 32