Kod får Boverkets stöd för innovativt boende för unga.