ÅSA KALLSTENIUS

Arkitekt SAR/MSA
Chefsarkitekt, delägare, innovationsansvarig

Åsa Kallstenius är grundare och partner i Kod Arkitekter AB. Verksamheten inriktar sig främst mot rumslig stadsgestaltning och nya byggnader för boende, arbete, utbildning och kultur.

Åsa har gedigen erfarenhet och har drivit flera uppmärksammade och prisbelönta projekt från idé till färdigställande. Bostadshuset Kv. Böljan i Hammarby Sjöstad tilldelades Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009. Widerströmska Huset på Karolinska Institutet i Stockholm skapar rubriker och stort intresse. I december 2013 mottog Åsa priset “Årets betongarkitekt”.

Med ett starkt engagemang, stor drivkraft och tydlig dialog kan Åsa förmedla en vision som gör det möjligt för stora grupper att samarbeta mot ett gemensamt mål.

"Kod Arkitekter har en utarbetad arbetsmetodik som leder till tydliga, genomförbara och platsspecifika arkitekturprojekt. Stor vikt läggs vid att hitta “rätt förslag till rätt plats” - det finns ingen mall eller givet svar på hur stadsrum och byggnader ska se ut. Nyckeln ligger i att se det lokala, att utveckla platsers och hus unika potential i sitt sammanhang.