KARIN ARNBERG

Arkitekt MSA

Karin Arnberg fascineras över att som arkitekt verka inom ett fält där form och gestaltning möter ekonomi, teknik och politik. Hon är driven i att tidigt identifiera ett projekts möjligheter och begränsningar, och att hitta stringenta gestaltnings-idéer och strukturer som bär igenom hela processen, från tidiga skisser till färdig byggnad, från helhet till detalj.
Med stort engagemang och fokus driver Karin projekt genom alla skeden.

Karin har många års erfarenhet av att medverka i och driva stora komplexa projekt, framför allt inom bostadsbyggande. Hon har ett stort intresse för boendets alla aspekter, och ser alltid den enskilda bostaden som del i ett större sammanhang. Hon diskuterar gärna tillgänglighetsbegreppet i en vidare mening; ekonomisk och kulturell tillgänglighet kan vara lika viktigt som den fysiska tillgängligheten.
Karin anser att vi behöver bryta likriktningen inom bostadsbyggandet, och har i ett antal projekt varit drivande i att skapa innovativa bostäder av hög arkitektonisk klass.