LEIF ERIKSSON

Sociolog och Kulturgeograf
Omvärldsanalytiker

Leif Eriksson arbetade senast som näringslivschef i Lidköping och är dessutom utbildad byggnadsingenjör med praktisk erfarenhet inom samhällsplanering och kommunalt utvecklingsarbete. Leif engageras framför allt av Kods visionsarbete och arbetar med att hitta nya infallsvinklar och partners för tvärdisciplinära samarbeten. Med Leifs breda kontaktnät och expertis inom kulturgeografi och sociologi önskar vi kunna bredda vår kunskapsbas för arbetet med hållbar samhällsutveckling och innovativa lösningar.

"Omvärldsanalys är att försöka förstå och förutse framtiden. Vägen dit går via en grundläggande kartläggning av vad som sker i nuet, att identifiera vilka förändringar som med störst kraft formar de framtida externa förutsättningarna."
-Leif