MAGNUS SCHÖN

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA

Magnus Schön har mångårig erfarenhet som kreativ arkitekt i tidiga såväl som projekteringsskeden inom landskapsarkitektur, stadsutveckling och arkitektur och kan i alla typer av projekt bidra med ett landskapligt tänkande.

En personlig drivkraft hos Magnus är att kombinera arkitektur och landskap för att hitta nya lösningar på utmaningar som exempelvis klimatanpassning och bostadsbrist som samhället står inför idag. Detta gör han både genom att konkret verka i kontorets projekt men även genom Kod utveckling, en del av Kod som syftar till att möta samhällsutmaningar genom att kombinera forskning med praktik. Magnus är även hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter och arbetar bland annat med att integrera ekosystemtjänster och resiliens i kontorets landskaps- och arkitekturprojekt utöver rollen som uppdragsansvarig.

Magnus har tidigare varit verksam på Combine arkitekter (fd NOD) och varit delaktig i att formulera stadsbyggnadsmetoden Urbanatur som syftar till att kombinera staden med naturens processer. Hos Kod Arkitekter har Magnus utvecklat en metod för ökad resiliens i stadsutvecklingsprojekt som kallas Resilient Stadsbyggnad.