SANNA HEDERUS

Arkitekt SAR/MSA
Chefsarkitekt och delägare

Sanna Hederus är delägare och grundare av Kod Arkitekter AB. Kod Arkitekter har från verksamhetens start arbetat med stora och komplexa projekt där vision, styrning och arkitektonisk kod har varit nyckeln till framgång.

Sannas drivkraft är att hålla samman och fullfölja projekt från idé till färdig byggnad, från helhet till detalj. I processen har hon, genom en tät dialog med beställare, förmågan att finna smarta lösningar utan att den arkitektoniska idén går förlorad.

Sanna är erfaren av att driva arkitekturprojekt i alla skalor och skeden. Hon har stor erfarenhet av tidiga skeden, planprocesser och hela byggprocesser. Hennes expertområden är stadsbyggnad, arkitektur och bostadsplanering. Genom projektledning, undervisning och juryarbete har Sanna erfarenhet av att pedagogiskt förklara och diskutera arkitektur och stadsbyggnad.