Medierapportering om Solar Plexus

Flera medier rapporterar idag om Solar Plexus - Kods förslag till hållbara bostadskvarter i Kista. Här är ett urval av artiklarna. Förslaget är en del av ett parallellt uppdrag arrangerat av Klövern och Stockholms stad och är just nu under bedömning.