Nu utvecklas protyperna i Elastiska Hem

Jakten på framtidens hållbara boendeform är i full gång i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Elastiska Hem. Halvvägs in i processen utvecklas nu tre prototyper kopplade till bostadsbolagen Stena Fastigheter, BoKlok och Telge bostäder. I förra veckan presenterades prototyperna under en gemensam konferens med projektets 21 parter.

Det är ett spännande skede för Elastiska Hem-gänget, som i förra veckan samlades för en heldagsworkshop på ett hotell i centrala Stockholm. Efter ett års utredande arbete presenterades de första utkasten till de prototyper som ska komma att utgöra projektets slutresultat.

– Jag blev så glad av att träffa gänget igen, det var en riktigt peppig start inför vårens arbete! Vi från Usify tyckte det var särskilt fint att se hur idéerna tog avstamp ifrån och formades av användarens behov, säger Lovisa Grönlund, Tjänstedesigner på Usify.

Byggd miljö möter digitala och sociala funktioner
Varje prototyp består av ett arkitektoniskt förslag i kombination med en eller flera ”icke-fysiska” funktioner, till exempel en digital tjänst eller ett socialt initiativ. De tre arkitekturförslagen består av ett flerbostadshus (Stena Fastigheter), en gårdsmiljö (BoKlok) och ett mobilt hus för återvinning/återbruk (Telge bostäder). Samtliga förslag innehåller olika principer för delande.

– Det här skedet är verkligen spännande, det är nu innovationsidéerna tar form som kan förändra hur vi bygger, utvecklar och förvaltar – och ge förutsättningar för delande och gemenskap i våra bostadsområden, säger Åsa Kallstenius, projektledare för Elastiska Hem och chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Nu väntar utvärdering, modellering och paketering
Härnäst i projektet väntar vidare arbete med de framtagna prototyperna. Insikterna och feedbacken från workshopdagen har samlats in och ska nu tas vidare i utvärderingsprocessen. De innovationer som utvecklas i prototyperna kommer även att paketeras i en separat modell, som utgör en del av slutresultatet i det här projektskedet.

Ett år av datainsamling, idégenerering, workshops och prototypande
Arbetet med Elastiska Hem sker inom ramen för Vinnovas tvååriga program Utmaningsdriven innovation steg 2. Just nu befinner sig projektet i halvtid, och det är ett intensivt första projektår som nu är till ända. Hittills har man bland annat samlat in data som bearbetats i olika framtidsscenarion, och idégenererande workshops utifrån scenarierna har anordnats. Dessutom har man utarbetat fiktiva designobjekt kopplat till specifika hållbarhetsfrågor, idéer som även de har testats i workshops. Arbetet med prototyperna kommer att vidareutvecklas i fyra temagrupper: Agenda 2030, Digitalisering, Mikroallmänning och Jämlikhet/Hälsa.

Målet: Ett hållbarare sätt att bo
Syftet med Elastiska Hem är att utforska hur olika former av delande kan öka hållbarheten i vårt sätt att bo. Målet är att minska boendets resursåtgång med 30 procent, öka möjligheterna för människor att förändra sitt boende över tid, ge bättre förutsättningar för gemenskap mellan grannar och möjliggöra en boendeform som även låginkomsttagare har råd med. Elastiska Hem är kopplat till flera av FN’s globala mål och finansieras till hälften av innovationsmyndigheten Vinnova och till hälften av projektets parter.