Ny kod för Flemingsberg

Kod Arkitekter kommer att vara arkitekt åt Riksbyggen i det stora stadsutvecklingsprojektet längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Efter vinst i markanvisningstävlingen kommer Kod Arkitekter att rita 200 lägenheter i två kvarter. Både höga och lägre hus ryms i kvarteren. Den nya planen för området främjar kontakt de befintliga bostäderna i Grantorp samt sjukhuset och högskolan på andra sidan vägen.

- Vad Karlavägen är för Östermalm, kan Hälsovägen bli för Flemingsberg, säger Sanna Hederus på Kod Arkitekter. Hälsovägen kan bli en destination i sig, en stadsmiljö där studenter från högskolan, besökande och arbetande vid universitetssjukhuset och boende i närområdet kan mötas.

Dagens bebyggelse i Flemingsberg hukar inte, utan är kraftfull och vågar menar Sanna. Det är en stadsdel där de stora greppen och de stora institutionerna dominerar. I och med de satsningar som nu görs kommer det storskaliga kompletteras av levande blandstad och attraktiva stadsmiljöer. Samtidigt får inte effekten bli utslätande med två skilda stadsbyggnadsideal som står vända med ryggarna mot varandra utan samspel.

- Det behövs en ny, integrerad helhet, som bibehåller Flemingsbergs kraft och mod, avslutar Sanna.

Kod Arkitekter förslår därför att stadsbyggnadsprincipen ”Flemingsbergism” introduceras. Den är besläktad med ”Vancouverism” på så vis att den funktionsblandade kvartersstadens principer präglar gatulivet och att skalan kan variera mellan högt och lågt inom varje kvarter. Den är också ekologiskt framåtblickande och sätter människan och livskvaliteten i centrum. Hälsovägens bredd och dignitet behöver kompletteras av starka, tydliga kvarter. Varje kvarter bryts upp i fastigheter med egenart för att erbjuda variation och rikedom i stadsmiljön.