Ny Vinnova-ansökan klar för Elastiska Hem

Kod Arkitekter har – tillsammans med en rad samarbetspartners – tagit fram och lämnat in en ny ansökan för utvecklingsprojektet Elastiska Hem till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation -Steg 2 samverkansprojekt. Programmet ger stöd för att ”utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030”.

Elastiska Hem har tidigare genomgått Steg 1, och ett beviljat anslag för Steg 2 skulle innebära att konceptet vidareutvecklas och testas praktiskt.

Den färdiga ansökan är ett resultat av ett omfattande och gediget samarbete mellan projektets alla parter, vars lust och energi genomsyrat processen från början till slut. Besked om projektet beviljas anslag väntas i november.

Vi på Kod vill tacka alla som bidragit till ansökan för en fantastisk arbetsinsats, nu håller vi tummarna!

Ett stor tack till:

Usify
Karios Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg Hansa
Vitec

På bilden: Kod Arkitekters projektgrupp i Elastiska Hem; Leif Eriksson, Åsa Kallstenius och Zandra Lindberg.