Nya bilder på Fleming 7

Här är nya bilder från Kod Arkitekters gestaltning av bottenvåningen i kontorshuset Fleming 7 på Kungsholmen i Stockholm. Ett entréplan som tidigare var slutet har öppnat upp sig mot gatan och fått nytt liv. 

I uppdraget från Mengus ingick att ta fram detaljplan med förslag på en takpåbyggnad i två våningar samt en uppdaterad bottenvåning. Förändringen av entréplanet färdigställdes runt årsskiftet och arbetet med påbyggnaden fortgår efter att en ny detaljplan har antagits.

– Ambitionen i projektet har varit att göra Fleminggatan till en förlängning av Kungsgatan, att skapa en öppen bottenvåning med publik karaktär som ger nytt liv till både byggnaden och stadsrummet, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Genom förändringen av bottenvåningen har entrén fått en starkare karaktär, med ett skärmtak som ger nytt liv till gaturummet. Lobbyn bildar en välkomnande mötesplats för hela huset där besökare och hyresgäster får ett personligt bemötande i den centrala receptionen. Ett anslutande café, nu under byggnation, kommer att bidra till att öppna upp mot gatan och skapa liv i kvarteret.

– Nu har vi fullt fokus på takpåbyggnaden och hur den ska tala samma välkomnande språk mot stadsrummet som entréplanet. Tillsammans ger de huset en början och ett avslut som håller ihop de befintliga kontorsplanen, säger Lukas Narvaja, arkitekt på Kod Arkitekter.

Foto: Måns Berg.