Nytt Uppdrag! Norra Staden i Strängnäs.

Nytt Uppdrag! Det är stort, området där Norra staden i Strängnäs ska växa fram. Stort är också att vi i hård konkurrens har vunnit uppdraget som strukturarkitekter med Strängnäs kommun som uppdragsgivare. I vårt team finns Veronika Borg som uppdragsledare, Anna Krus från Tengbom, kulturmiljö, Christian Rydén från Trivector, trafik, Tomas Sandberg från Evidens, exploateringsekonomi och Sanna Hederus och Magnus Schön från oss på Kod.

Längs med Mälarens strand i anslutning till Strängnäs stadskärna ska en ny stadsdel växa fram. I och med P10-regementets nedläggning och kommunens markförvärv av större delen av norra övningsfältet har Strängnäs kommun en i sammanhanget unik möjlighet att planera för en helt ny stadsdel som möjliggör för Strängnäs stads utveckling under minst 50 år. Norra Staden kommer att rymma upp emot 16000 invånare när hela det område som utpekas i FÖP tagits i anspråk.