Om Kod Arkitekter


Kod Arkitekter skapar helhetslösningar inom arkitektur- och stadsutveckling. Det betyder att vi jobbar med hela arkitekturprocessen – från idé till livsmiljö. Sedan starten år 2000 har vi genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt, belönats med Bostadspriset 2009 och priset för Årets betongsarkitekt 2013. Utmärkande för kontoret är byggnader med arkitektonisk skärpa och stor erfarenhet av fullgjorda uppdrag – projekt som inte stannar vid ritbordet utan som byggs. Kod Arkitekter ägs och drivs av chefsarkitekterna Åsa Kallstenius och Sanna Hederus.

Vad vi vill uppnå

HELHET

Vi tar oss an hela processen, från idé till livsmiljö, från stadsbyggnad och landskap till konstruktion och detalj.

RESILIENS

Motståndskraftiga och flexibla byggnader och miljöer, utvecklingsbara vid förändringar i samhället.

UTVECKLING

Innovativa lösningar på dagens och framtidens centrala samhällsutmaningar. Långsiktigt hållbara miljöer med människan och planeten i centrum.

Våra verksamhetsområden - Från helhet till detalj

Vi jobbar med många olika typer av projekt. Från hus- och stadsbyggnad till landskapsutveckling och projekteringsledning. Vi driver också egna utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende.

Våra tjänster - från idé till livsmiljö

Vi jobbar med hela processen, från idé och visionsskapande till realiserbara handlingar och säljstöd. Genom vårt engagemang från början till slut kan vi säkerställa kvalitet, smarthet och  smidighet genom hela processen.

Vår arbetsmetod - Största möjliga utväxling av projektets potential

Vårt namn är ingen slump. För att kunna säkra kvalitén i komplexa projekt och skapa ett fruktbart samarbete i stora projektorganisationer har kontoret utvecklat en egen arbetsmetod. Genom faktainsamling, analys och gruppövningar kan vi tidigt i processen identifiera det unika i projektet – dess kod. Med ledord och bilder som visar projektets särart och ger alla inblandade en vision att samlas kring följer Koden med som en röd tråd genom projektets alla skeden och underlättar beslut och prioriteringar längs vägen.

Bostäder - Kods hjärtefråga

Bostäder och bostäders sammanhang är Kods hjärtefråga. Hur vi bor spelar en fundamental roll i våra liv – därför handlar många av Kods projekt om just bostäder och hur de hänger ihop med omgivningarna på den aktuella platsen. Genom att utgå från varje plats specifika förutsättningar skapar vi arkitektur som tar hänsyn till landskap och kulturhistoriska värden såväl som mänskligt liv och behovet av sociala, levande stadsrum. Målet är långsiktigt hållbara livsmiljöer utformade från helhet till detalj – för en långsiktigt planerad och inkluderande stad.

Vi stödjer:

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter.