Omvärldsbevakare till Kod

Vi välkomnar kulturgeograf och sociolog Leif Eriksson till kontoret.

Med Leifs expertis inom kulturgeografi och sociologi önskar vi kunna bredda vår kunskapsbas mot hållbar samhällsutveckling och innovativa lösningar. Leif arbetade senast som näringslivschef i Lidköping och är dessutom utbildad byggnadsingenjör med praktisk erfarenhet inom samhällsplanering och kommunalt utvecklingsarbete.