Rätt tidpunkt att växa anser Kod Arkitekter

Kod Arkitekter förstärker sitt team genom tre arkitekter, en byggnadsingenjör och en omvärldsanalytiker. De senaste tillskotten är Andrea Brandén, Elin Rosenberg, Jacob Persson, Karl Svanteson och Leif Eriksson.

Andrea har tidigare arbetat på arkitektkontoret E2A i Zürich. Elin kommer senast från BSK arkitekter och har tidigare arbetat hos Joliark och Anders Wilhelmson. Jacob är nyutbildad arkitekt med bakgrund som snickare, byggnadsarbetare och konstnär. Karl Svanteson är byggnadsingenjör med fokus på brandfrågor.

Leif Eriksson arbetade senast som näringslivschef i Lidköping och är dessutom utbildad byggnadsingenjör med praktisk erfarenhet inom samhällsplanering och kommunalt utvecklingsarbete. Leif engageras framför allt av Kods visionsarbete och arbetar med att hitta nya infallsvinklar och partners för tvärdisciplinära samarbeten. Med Leifs breda kontaktnät och expertis inom kulturgeografi och sociologi önskar kontoret kunna bredda sin kunskapsbas för arbetet med hållbar samhällsutveckling och innovativa lösningar.

- Vi har många nya spännande projekt på gång och upplever att det är rätt tidpunkt att förstärka teamet med både erfarenhet och nya perspektiv, säger Åsa Kallstenius, delägare på Kod Arkitekter AB.