Rosteriet i Aktuella Byggen

Läs om Rosteriet i Aktuella Byggen!

"Vi har lagt stor vikt vid att forma ett stadskvarter som tar långsiktig hänsyn till olika livssituationer och familjekonstellationer. På så sätt skapar vi ett kvarter som bidrar till platsen och staden" säger Åsa Kallstenius, ansvarig arkitekt för projektet.