Rosteriet

Urban pusselknut i Liljeholmen

Idén bakom Rosteriet är att utifrån platsens förutsättningar och behov skräddarsy ett kvarter med en mångfald av bostadsstorlekar, lägenhetstyper och verksamhetslokaler. Kvarteret består av tre flätade volymer vars form och innehåll har utformats efter platsen och omgivningarnas förutsättningar och behov: Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret.

I utformningen av Rosteriet har stor vikt lagts vid att skapa utsikter för så många boende som möjligt och alla lägenheter har försetts med generösa balkonger. Ett varierat bostadsbestånd möjliggör för människor med olika livssituationer att bo i samma hus. Mot parken är huskroppen lägre för att släppa in sol, och i en spetsig gavel mot norr är kvarteret som högst, mot de omgivande kontorsbyggnaderna.

Istället för att måla de prefabricerade betongelementen användes en betonglasyr så att djup och materialitet i betongens yta lyser igenom. Rosteriet är en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.

Fakta

Uppdrag
Stadskvarter med 225 bostäder, kommersiella lokaler, förskola med 8 avd. och garage

Projektets namn

Rosteriet

Plats
Liljeholmen, Stockholm

Antal lägenheter

225

Upplåtelseform

Bostadsrätt

Arkitekt

Kod Arkitekter genom Åsa Kallstenius (ansvarig), Karin Arnberg (handläggande), Lina Lindqvist (handläggande prefab fasad) samt Loise Tengsved, Marcus Heverius, Erik Pettersson, Magnus Schön, John Billberg, Maja Westman, Britta Ader, Anja Franzén, Helena Wessberg, Petter Jacobson, Sanna Hederus

Beställare
SSM Bygg & Fastighets AB

Status
Färdigställt 2016

Storlek
29 750 m2 BTA

Fotograf
Måns Berg

Övrigt
Kod Arkitekter nominerades till Årets Betongarkitekt för projektet, i samband med Betonggalan 2017


Press text in English

Rosteriet

Rosteriet is large apartment building with a variety of housing sizes, apartment types and business premises, located in Liljeholmen, Stockholm, Sweden. A central idea behind the design was to make sure that the building corresponds with the site and optimizes its qualities in the best way possible. To achieve this, the building is divided into three intertwined volumes, and its different functions have been strategically placed based on where they are needed the most: shops add activity to the city street, a café in the corner of the building creates a spot for social interactions and meetings. The large preschool on the ground floor faces the adjacent park, adding life and movement to the area and providing great opportunities for families with children in the neighborhood.

Another ambition was to create as good views as possible – for as many of the residents as possible. And in the same spirit: every single one of the 225 apartments have a balcony or a terrace. A range of apartment types allows for people with different life situations to live in the same house. Towards the park, the volume is lower which allows for sunlight to reach the courtyard. The highest point of Rosteriet is in the sharp angle in the north corner.

Rosteriet is a building that really highlights its material, in this case: concrete. Instead of painting the prefabricated concrete elements, a semitransparent glaze was used to illuminate the depth and materiality of the concrete surface. The architecture allows the material to speak for itself, with details such as reliefs and molded patterns. All in all, Rosteriet reveals the concretes ability to create a varied, vibrant expression and a strong architectural identity.

Project Facts

Architects
Kod Arkitekter

Architects in charge
Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Lina Lindqvist

Team
Loise Tengsved, Marcus Heverius, Erik Pettersson, Magnus Schön, John Billberg, Maja Westman, Britta Ader, Anja Franzén, Helena Wessberg, Petter Jacobson, Sanna Hederus

Project type
Residential building with commercial premises, preschool and garage

Location
Liljeholmen, Stockholm, Sweden

Client
SSM Bygg & Fastighets AB

Gross floor area
29 750 m2

Project year
2016

Photographs
Måns Berg