Sanna Hederus på omslaget till Tidningen Cementa

I det senaste numret av Tidningen Cementa finns en stor profilintervju med Kods chefsarkitekt Sanna Hederus. I intervjun berättar hon om sin väg till arkitektyrket, starten av Kod Arkitekter och hennes engagemang för hållbar- och resilient stadsutveckling.

"Jag känner ett starkt engagemang nu när vi ska bygga så mycket. Hållbarhetsfrågorna bara måste ligga högt på agendan. Det handlar om anpassning till ett nytt klimat, en socialt hållbar miljö som främjar mångfald och ger bostadsmiljöer där vi trivs och kan vara stolta över. Hela branschen har ett stort ansvar att bygga inte bara bostäder utan också bra och hållbara livsmiljöer. Det är viktigt att vi gör rätt från början" säger Sanna bland annat i intervjun.

Hela intervjun finns att läsa på Tidningen Cementas hemsida.