Samarbete med Riksbyggen

Kod deltar i en markanvisningstävling i Huddinge kommun tillsammans med Riksbyggen.