Stort uppslag om 500k i Byggindustrin

"Det här är en spännande tanke", säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, om Kod Arkitekters utvecklingsprojekt 500k, i en artikel i det senaste numret av Byggindustrin.Tidningen ägnar ett stort uppslag i den senaste pappersupplagan åt 500k, med utgångspunkt i Kods senaste rapport, framtagen med stöd från Boverket.

500k handlar om hur om hur man kan skapa fler hem i landets villaområden genom att öka möjligheterna för villaägare att dela sina hus, hem och trädgårdar med andra.

Läs de två artiklarna i Byggindustrin här och här.