Studieresa till Marseille

Kod är nyss hemkomna från höstens studieresa, som denna gång gick till Marseille! Ur arkitektur- och stadsutvecklingssynpunkt är Marseille en spännande stad på många sätt. Sedan mitten av 90-talet pågår stadsutvecklingsprojektet Euroméditerranée, ett jätteprojekt med hållbarhetsambitioner som berör ett stort område i stadens centrala delar. Marseille utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2013 vilket innebar ytterligare satsningar på arkitektur och stadsutveckling, med nya kulturbyggnader, renoveringar och utveckling av det gamla hamnområdet.

Det var intressant och tankeväckande att ta del av hur Marseille utvecklats som stad och hur man har arbetat för att hantera stora samhällsutmaningar och successivt ställa om till ett mer hållbart förhållningssätt när det kommer till stadsutveckling. Även om mycket återstår är det tydligt att staden har genomgått stora förändringar, och trots utmaningar på ett flertal samhällsområden märks resultaten av de långsiktiga stadsutvecklingsinitiativ som initierats under 90-talet och framåt.

Ett exempel är hur man har utvecklat stadens gamla hamnområde och gjort det mer anpassat för mänskligt liv, promenader och aktiviteter, med Foster & Partners solskyddande spegeltak som landmärke och mötesplats. Liknande ambitioner märks i hur man har öppnat upp stadens kustområde, där det som tidigare dominerades av en motorväg nu är en boulevard med cykel- och promenadmöjligheter.

Andra exempel är de många kultursatsningarna, som spänner från stora signaturbyggnader som muséet MuCEM till det mångfasetterade kulturhuset La Friche la Belle de Mai, en gammal tobaksfabrik som gjorts om till en plats för konst, kulturevenemang, sport, urbana odlingar m.m.

Sammanfattningsvis: Marseille är en stad som inte lämnar en oberörd, där tankeväckande frågeställningar kring stad och samhälle gör sig påminda: vems syften och intressen tjänar stadsstrukturen, vad definierar en stads identitet och den allmänna berättelsen om staden, hur förhåller man sig till historiska miljöer och vilka lärdomar finns att dra av tidigare arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt i en stads historia.