”Tänk längre än 50 år i livslängd för byggnader”

Höjdarna i betongbranschen fanns samlade när Svensk Betongs årsmöte gick av stapeln under Nordbygg i förra veckan. Sanna Hederus, chefsarkitekt och delägare på Kod var inbjuden för att diskutera kvalitet, bostadspolitik och social hållbarhet i ett panelsamtal tillsammans med Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs Arkitekter i Malmö och Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen.

Rubriken för panelsamtalet var ”Finns det en risk att regeringens satsning på bostadsbyggande går ut över kvalitet?” och tog avstamp i en undersökning om kvalitet och social hållbarhet i relation till regeringens bostadssatsningar. Sju av tio av de tillfrågade trodde inte att en ökad förekomst av typhus kommer att ge en bättre bostadsmarknad.

Under samtalet dryftades flera olika och intressanta perspektiv inom bostadspolitik och byggande, från detaljfrågor om fördelen med olika material till stora frågor som behovet av att bygga snabbt i relation till behovet att bygga med hög kvalitet.

”Det är klart att vi behöver bygga snabbt, och jag ser inga problem med prefabricerade element till exempel. Men vi behöver samtidigt ta hänsyn till omgivningarna och de boende, skapa miljöer där man känner sig trygg och bostäder som är till för att leva i (...) Jag tycker absolut man ska tänka längre än en livslängd på 50 år” sa Sanna Hederus bland annat under samtalet.

Sammanfattande intryck från dagen

”Det var spännande samtal, och jag tycker det fanns en enighet om vikten av kvalitet i byggandet vilket är glädjande. Det är roligt att se att Svensk Betong tar initiativ till diskussioner kring bostadsfrågan. Det behövs ett brett engagemang i de här frågorna, där fler aktörer tar initiativ till att diskutera vilken typ av hus och livsmiljöer som samhället behöver.”

Ta del av Kod Arkitekters livebevakning från panelsamtalet på Twitter.
Intervjuer från tillfället finns på Tidskriften Betongs hemsida.